Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze zalety i wady:

ZALETY:

  • Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki – to najważniejsza zaleta sp. z o.o., która oznacza, że właściciele spółki nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
  • Możliwość prowadzenia biznesu w większej grupie – sp. z o.o. może mieć wielu wspólników, co pozwala na większą mobilizację środków finansowych i zwiększenie szans na powodzenie biznesu.
  • Elastyczna organizacja – sp. z o. o. daje dużą swobodę w kształtowaniu struktury organizacyjnej oraz wyborze organów spółki, np. zarządu czy rady nadzorczej.
  • Wiarygodność w kontaktach z kontrahentami – posiadanie sp. z o.o. wpływa pozytywnie na wizerunek firmy w oczach kontrahentów
    i ułatwia nawiązywanie współpracy biznesowej.

WADY:

  • Ograniczona elastyczność w podejmowaniu decyzji – sp. z o.o. jest podporządkowana szeregowi przepisów prawa, co może wpłynąć na ograniczenie elastyczności w podejmowaniu decyzji przez właścicieli spółki.
  • Konieczność prowadzenia pełnej księgowości – sp. z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
  • Ograniczona możliwość pozyskania kapitału – instytucje bankowe podchodzą z większa rezerwą do spółek z ograniczoną odpowiedzialnoscią.